Llyn.info Homepage
Index of Advertisers
  

About Llŷn>

Where To Stay>

Things To Do>

Places To Go>

Eating Out>

What's On>


Site Index

Business Listings
>Tourism
>Services

Llyn.info Today

News

Weather

Tide Times

Travel

Daily Photos

Webcams

Special Reports

Visitor Info

Pictures of Llŷn

Towns/Villages

Moving to Llŷn

Local Ads

Desktops

Llyn.info Shop


www.llyn.info


Newyddion News
 
<Back to News Home
 
Cynhadledd Genedlaethol MOROL (19/11/12)

Canolfan Nefyn yn llawn ar gyfer cynhadledd Morol ar Dachwedd 10fed.
Nefyn's Canolfan was full on November 10th for the Morol Conference. 
Dydd Sadwrn Tachwedd 10fed,cynhaliwyd cynhadledd genedlaethol Morol (Sefydliad Astudiaethau Hanes Morwrol Cymru) yn Nghanolfan Nefyn. Roedd y Ganolfan yn llawn, gyda phobl wedi dod o chyn belled a Phenfro ac Abertawe i fod yn rhan o'r digwyddiad.

Trefnwyd y diwrnod mewn cydweithrediad ag Amgueddfa Forwrol Nefyn, gyda phwyllgor yr Amgueddfa, ac yn arbennig Meinir P Jones  yn cynorthwyo gyda'r trefniadau. Arweiniwyd y gynhadledd gan gadeirydd Morol, Robin Evans. Roedd amryw o arddangosfeydd, ac yn eu plith roedd cloch a darnau oddi ar fwrdd y llong Cyprian,a ddrylliwyd ar draeth Cwmistir.

Y cyntaf i siarad oedd Rhys Mwyn ar ddarganfyddiadau neolithig Mynydd Rhiw, a bu'n ystyried pa gysylltiadau fyddai gan pobl y Ffatri fwyeill yno, â'r môr.

Yna daeth aelod o Bwyllgor yr Amgueddfa, Jamie Davies ymlaen i siarad am y canw bren sydd yn yr Amgueddfa, a'i ymchwil  i ddarganfod o ble daeth hi. Roedd Jamie, sydd ar ei drydedd flwyddyn ym Mhrifysgol Durham, yn astudio archeoleg, yn byrlymu gyda brwdfrydedd. Felly hefyd , y trydydd siaradwr Dafydd Guto Ifan, roddodd gyflwyniad, yn ei ffordd ddihafal, am ddigwyddiad erchyll yn hanes y llong o Gymru, Afonwen. Adroddodd hanes y llong, a'i morwyr, tra roedd wedi ei hangori yn Messina, yr Eidal yn 1908. Trawyd y dref gan ddaeargryn a swnami anferthol, lladdwyd hyd at 300,000 o bobl, ac mae adroddiadau papur newydd y cyfnod yn son am ddewrder y morwyr o Gymru fu'n cynorthwyo'r dioddefwyr.

Yr Athro Jeremy Hunter oedd y siaradwr olaf a bu'n traddodi ar Lenyddiaeth y Môr a chymeriadau fel y milwr Elis Griffith ysgrifennodd am fordaith yn 1529 a'r morleidr Thomas Prys, Plas Iolyn.

Cafwyd cyfle hefyd i sganio rhai dogfennau i'w cadw trwy gynllun Casgliad y Werin, i weld hen ffilmiau o'r ardal, ac i ymweld â'r Amgueddfa Forwrol. Roedd Pwyllgor yr Amgueddfa yn dathlu eu llwyddiant i ddennu £20,000 o nawdd o gronfa Tir a Môr; ond yn aros yn eiddgar, o hyd, i glywed canlyniad eu cais i Gronfa Loteri Treftadaeth, fydd yn eu galluogi i adnewyddu'r Eglwys Fair a'i hail agor fel Canolfan Dreftadaeth Forwrol i Lŷn.MOROL National Maritime Conference (19/11/12)

On Saturday 10th November, MOROL (Institute of Welsh Maritime Historical Studies) held its annual conference in Y Ganolfan, Nefyn. The Ganolfan was full, with people who had come as far as Pembroke and Swansea.

The event was organised in partnership between Llyn Maritime Museum, Nefyn, by the committee and especially Meinir P Jones who co-ordinated the arrangements, and MOROL led by its chairman Robin Evans. There was a variety of displays, amongst them was the bell and other artefacts from the ship the Cyprian, which was wrecked off Cwmistir, near Edern.

First to talk, was Rhys Mwyn, who discussed the Neolithic axe factory of Rhiw, whilst considering the connections between the people of that period and the surrounding sea.

Then Llyn Maritime Museum committee member, Jamie Davies discussed the logboat which is in the museum's collection. He presented the conclusions of his research into the origins  of the canoe which was discovered in the Menai Straits, including exciting new evidence. Jamie is in his third year studying archaeology at Durham University, his presentation was enthusiastic and captivating.

The third speaker was Dafydd Guto Ifan, who presented in his imitable way, about the shocking events of the welsh ship, Afonwen. He reported on the story of the ship and its crew, that whilst they were moored in Messina, Italy in 1908, the town was hit by a earthquake and subsequent tsunami which killed up to 300,000 people. He noted how newspapers at the time commented on the bravery of the welsh sailors which assisted in the rescue.

Dr Jerry Hunter gave the final presentation on Welsh Literature and the sea. He discussed characters such as the soldier Elis Griffith who wrote about a voyage in 1529 and the pirate  Thomas Prys, Plas Iolyn.

During the day there was the opportunity for documents and photographs to be scanned as part of the Peoples Collection Wales programme, to watch old films of the area and to visit the Llyn Maritime Museum.

The Llyn Maritime Museum are celebrating after receiving £20,000 grant from Tir a Môr fund, but are  keenly awaiting  to hear to result of their Heritage Lottery Fund application, due next week,  which will enable the redevelopment of St Mary's Church to open once again as Llyn Maritime Museum.

Report by Meinir Jones
Translated into English by Jamie Davies
 
   

Llyn.info ©Martyn Croydon 2002-2019          Advertising & Web Design         Contact Us          Disclaimer