Llyn.info Homepage
Index of Advertisers
  

About Llŷn>

Where To Stay>

Things To Do>

Places To Go>

Eating Out>

What's On>


Site Index

Business Listings
>Tourism
>Services

Llyn.info Today

News

Weather

Tide Times

Travel

Daily Photos

Webcams

Special Reports

Visitor Info

Pictures of Llŷn

Towns/Villages

Moving to Llŷn

Local Ads

Desktops

Llyn.info Shop


www.llyn.info


Adroddiadau Arbennig Special Reports
< Back to All Reports

Arddangosfa Ddiweddara ym Mhlas Glyn-y-Weddw - Hydref 2011

Ganwyd Keith Bowen yn Wrecsam, Sir Ddinbych. Astudiodd Gelf a Cynllunio ym Mholitechnig Manceinion o 1969-72. Yn 1997 gwobrwywyd ef â Chymrodoriaeth Prifysgol Cymru.

Yn yr arddangosfa bersennol cyflwynir cyfres o beintiadau o afonydd, mynyddoedd a ffermwyr gan gynnwys astudiaethau o sioeau amaethyddol Cymru. Yn ganolbwynt i’r arddangosfa hon mae cyfres newydd sbon o beintiadau yn portreadu eglwysi hynafol Llŷn, fu unwaith yn cysylltu llwybrau y pererinion i Enlli.
   
Ganwyd Gareth Thomas yn 1955 yn Abertawe. Bu yn fyfyriwr yng Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin. Fe adawodd ei swydd fel athro yn 1979 i fod yn arlunydd llawn amser, ac mae wedi arddangos ei waith trwy’r Deyrnas Unedig. Gwelir ei waith mewn llawer o gasgliadau cyhoeddus, gan gynnwys Cyngor Tref Abertawe, Cyngor Sir Dyfed a’r Fagnelaeth Frenhinol.

Mae ei luniau wedi eu gwerthu i bobl o bedwar ban y byd, yn cynnwys America ac Awstralia. Yn 1984 cafodd ei ethol yn aelod o bwyllgor Cymdeithas Dyfrlliw Cymru.
   
Ganwyd Daniel Roberson ger Llundain yn 1975. Mae wedi byw yn Machynlleth am y 7 mlynedd diwethaf lle bu yn datblygu ei arlunio.

'Cof, Sylw a Dychymyg' yw teitl yr arddangosfa bresennol Cyfres o waith o'r cof sydd yma gan Daniel Roberson. Gwelir bortreadau o sefyllfa neu lefydd sydd wedi aros yn y cof neu sylw uniongyrchol o'r dychymyg. Ceir yma ymateb personol yr artist i ddigwyddiadau bywyd bob dydd - bwydo adar, llonder nofio mewn llyn oer, cerdded y traeth neu unigedd llwyr. Mae Daniel yn dogfennu y profiadau hyn mewn ffordd onest a byrfyfyr. I baentiwr realistig mae’r broses wedi bod yn her ac yn brofiad o ryddhad.

  
 
Bu cyfle i blant ac oedolion yn ystod yr haf eleni i ddatgan beth mae Pen Llŷn yn olygu iddynt, drwy gymryd rhan mewn 'Cystadleuaeth Ffotograffiaeth' a drefnwyd gan yr Oriel. Dyma'r gwaith buddugol sydd yn cael eu harddangos yn yr Oriel tan y 6ed o Dachwedd ynghyd â casgliad o ffotogaffau gan un o'r beirniaid, Gareth Jenkins.

Enillodd Greta Hughes y wobr cyntaf (llun i'r dde).

Mae Oriel Plas Glyn-y-Weddw ar agor bob dydd ac eithrio Dydd Mawrth tu allan i wyliau ysgol:
www.oriel.org.uk

Llyn.info ©Martyn Croydon 2002-2018          Advertising & Web Design         Contact Us          Disclaimer