Calendr Llyn.info Calendar 2018

Yr anrheg Nadolig ddelfrydol / The ideal Christmas present
 
Dim ond £8.00 yr un (trwy bost y DU), anrheg ddelfrydol i ffrindiau a theulu, lle bynnag maen nhw'n byw!

Unwaith eto eleni, mae calendr Llyn.info yn cynnwys 12 llun tymherol o gwmpas y penrhyn, gyda digon o le i ysgrifennu apwyntiadau, pen-blwyddi a nodiadau eraill o dan eu dyddiadau penodol.

Mae'r calendrau hyn wedi cael eu hanfon mor bell ag Awstralia o'r blaen ac yn rhoi cip olwg o harddwch Pen Llŷn lle bynnag maen nhw'n cyrraedd!
  Just £8.00 each (inc. UK P&P), an ideal gift for friends and family far and wide!

Once again this year, the Llyn.info calendar features 12 seasonal views from around the Llŷn Peninsula, whilst also having a good sized space for appointments, birthdays and other notes which can be easily organised and viewed by their specific date.

These calendars have been sent as far as Australia in past years and provide a glimpse into the unique scenery of the Llŷn Peninsula wherever they end up!
  
 
Sut i archebu / How to order :


Trwy'r post / Via post :

Cwblhewch y ffurflen hon a'i dychwelyd i'r cyfeiriad ar y gwaelod.
Complete this order form and post to the address at the bottom.
 

PayPal :
 
     
£8.50 o fewn y DU
within the UK
     
£10.50 o fewn yr UE
within the EU
     
£12.50 i weddill y byd
to the rest of the world


Archebwch erbyn 11eg Rhagfyr
er mwyn sicrhau bod eich calendr yn cyrraedd erbyn y Flwyddyn Newydd (DU).

Please order by the 11th December
to ensure that your calendar arrives by the New Year (UK).Diolch yn fawr a mwynhewch eich calendr!
Many thanks and enjoy your calendar!