Calendr Llyn.info Calendar 2019

Yr anrheg Nadolig ddelfrydol
The ideal Christmas present

Dim ond £8.50 yr un (trwy bost y DU), anrheg ddelfrydol i ffrindiau a theulu, lle bynnag maen nhw'n byw!

Unwaith eto eleni, mae calendr Llyn.info yn cynnwys 12 llun tymherol o gwmpas y penrhyn, gyda digon o le i ysgrifennu apwyntiadau, pen-blwyddi a nodiadau eraill o dan eu dyddiadau penodol.

Mae'r calendrau hyn wedi cael eu hanfon mor bell ag Awstralia o'r blaen ac yn rhoi cip olwg o harddwch Pen Llŷn lle bynnag maen nhw'n cyrraedd!
  Just £8.50 each (inc. UK P&P), an ideal gift for friends and family far and wide!

Once again this year, the Llyn.info calendar features 12 seasonal views from around the Llŷn Peninsula, whilst also having a good sized space for appointments, birthdays and other notes which can be easily organised and viewed by their specific date.

These calendars have been sent as far as Australia in past years and provide a glimpse into the unique scenery of the Llŷn Peninsula wherever they end up!
  
 
Wedi gwerthu allan!
Sold out!

 


Diolch yn fawr i bawb wnaeth brynu copi
a mwynhewch eich calendrau!
Many thanks to all that bought a copy
and enjoy your calendar!